«

»

Sep 24 2012

Despre securitatea şi apărarea naţională a României

Aderarea României la organizaţiile internaţionale de securitate presupune atât responsabilităţi, cât şi oportunităţi suplimentare care trebuie să aibă în vedere actuala arhitectură de securitate ce reflectă trăsăturile esenţiale ale mediului geopolitic şi geostrategic în care se derulează tranziţia către sistemul internaţional multipolar şi se desfăşoară competiţia între puteri, în spaţiul euroatlantic pentru redistribuirea rolurilor unor actori puternici, care, înainte de toate, îşi canalizează eforturile pentru a-şi rezolva propriile interese.

„Mediul de securitate al secolului XXI este caracterizat de transformări substanţiale, care necesită adaptarea criteriilor clasice de analiză a securităţii internaţionale.” (Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale, 2004, 2)

Din punctul de vedere al asigurării securităţii, România nu mai este singură, fiind membră NATO, se poate baza pe forţa Aliaţilor în apărarea teritoriului şi a intereselor sale naţionale, dar în acelaşi timp îi revine misiunea de a participa la efortul de apărare colectivă în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, la îndeplinirea angajamentele şi responsabilităţilor asumate către alte organizaţii de securitate, de tip zonal şi regional.

Din acest punct de vedere, România poate beneficia de următoarele oportunităţi:

 • asigurarea securităţii naţionale având în vedere prevederile art. 5 al Tratatului Atlanticului de Nord;
 • sporirea graduală a contribuţiei României la efortul de apărare colectivă;
 • participarea la deciziile Consiliului de Securitate al ONU şi implicarea în deciziile acestei instituţii;
 • rol important în stabilitatea regională şi subregională (europeană şi în mod pregnant, în zona balcanică).

Însă pentru a beneficia de oportunităţile şi şansele ce ţi se oferă este necesar să îţi stabileşti obiectivele şi direcţiile de acţiune prin care să-ţi materializezi obiectivele stabilite, în cazul nostru fiind vorba de obiectivele politicii de apărare a României şi de direcţiile de acţiune prin care Armata Română va materializa obiectivele de apărare a României.

Obiectivele politicii de apărare a României sunt (Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale, 2004, 11):

 • consolidarea statului României ca stat membru NATO şi UE şi dezvoltarea profilului strategic al României în cadrul acestor organizaţii;
 • continuarea reformei organismului militar pentru dezvoltarea unei capacităţi de apărare credibile, moderne şi eficiente;
 • întărirea controlului civil şi democratic asupra Armatei şi perfecţionarea mecanismelor de realizare a acestuia, în conformitate cu principiile şi valorile democraţiei;
 • consolidarea statutului României de contribuitor la securitatea regională şi globală.

Materializarea obiectivelor politicii de apărare de către Armata României vizează următoarele direcţii de acţiune (Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale, 2004, 11-12):

 • trecerea la o armată pe bază de voluntariat şi revizuirea structurii de forţe;
 • continuarea procesului de modernizare a tehnicii militare şi a echipamentelor;
 • îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în procesul de integrare în NATO;
 • participarea la dezvoltarea politicii europene de securitate şi apărare a UE;
 • consolidarea sistemului de planificare multianuală a resurselor;
 • optimizarea capacităţii combative a forţelor armate;
 • perfecţionarea managementului resurselor umane;
 • dezvoltarea relaţiilor civili-militari şi îmbunătăţirea mecanismelor de exercitare a controlului civil;
 • dezvoltarea şi optimizarea cooperării militare bilaterale şi multilaterale.

Odată cu aderarea României la organizaţiile internaţionale, şi aici ne referim în special la NATO, Armata Română a avut şansa de a intra într-o necesară restructurare şi modernizare, mai mult sau mai puţin forţată de împrejurările intrării în Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord.

În detaliu privind lucrurile, obiectivul prioritar al procesului de restructurare şi modernizare* l-a constituit construcţia unei armate de mici dimensiuni, flexibile, cu mare mobilitate, profesionalizate, înzestrate cu echipamente moderne, capabile să-şi îndeplinească misiunea de garant „al suveranităţii, al independenţei şi unităţii statului, al integrităţii teritoriale a ţării şi democraţiei constituţionale“ (Constituţia României, art. 118, alin. 1) şi să participe la eforturile generale de întărire şi de menţinere a securităţii şi păcii în spaţiul euroatlantic şi în lume.

Această modernizare trebuie făcută deoarece în această lume complexă, dinamică şi conflictuală, aflată în plin proces de globalizare, România trebuie să înţeleagă tendinţele majore de evoluţie a lumii şi a modului în care fiecare ţară are şansa să devină parte activă a acestui proces, deoarece este o condiţie esenţială a oricărui progres.

Ca ultimă idee, voi spune că România trebuie să găsească maturitatea de a-şi stabili singură propriile interese, România trebuie să găsească înţelepciunea de a lăsa trecutul în urmă şi de a-şi concentra toată energia asupra prezentului dar şi asupra viitorului, iar în final România trebuie să aibă curajul de a se ridica şi de a deveni actorul principal în Zona Extinsă a Mării Negre.


* Din 1989, armata şi-a redus structurat personalul militar activ de la 280.000 la 112.000 de militari şi 28.000 de civili. În ultimii ani, efectivele Armatei au fost reduse la aproximativ 90.000 de militari.

*Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale, MApN, Bucureşti, 2004.

Sursă foto: Wikipedia, sub licenţă Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

About the author

Alexandru Vîlvoi

Are 26 de ani si este licenţiat în Ştiinţe Economice în domeniul Managementului şi Marketingului. Fiind de părere că economicul este în strânsă legătura cu siguranţa naţională, în 2010, a absolvit un master în domeniul Securităţii şi Apărării din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”. Este un om ce se implică în viaţa politică a României şi caută să scoată românii din starea de lehamite, de resemnare sau nepăsare şi să-i implice activ în viaţa comunităţii din care fac parte.
Crede că soluţiile la multe dintre problemele cu care ne confruntăm zi de zi se bazează pe Educaţie şi Transparenţă. Această convingere la determinat să caute mereu să înveţe lucruri noi şi să impună transparenţă în activităţile pe care le desfăşoară şi care îl afectează în mod direct sau indirect.
Legământul său este obligaţia şi datoria de a reda României, demnitatea şi măreţia ce i se cuvin.

Permanent link to this article: http://national-liberal.ro/despre-securitatea-si-apararea-nationala-a-romaniei/

1 ping

 1. Securitatea și apărarea națională a României | Securitatea strategica

  […] detaliu privind lucrurile, obiectivul prioritar al procesului de restructurare şi modernizare* l-a constituit construcţia unei armate de mici dimensiuni, flexibile, cu mare mobilitate, […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>